Oferta, cennik

Diagnoza dzieci i młodzieży w zakresie:

 • przyczyn trudności szkolnych
 • ryzyka dysleksji u uczniów klasy I
 • gotowości szkolnej dzieci 6-o letnich
 • ilorazu inteligencji
 • przyczyn trudności wychowawczych
 • przyczyn trudności społecznych
 • zaburzeń wieku dziecięcego:
  • moczenie nocne
  • zaburzenia odżywiania u małych dzieci
 • zaburzeń rozwojowych takich jak:
  • ADHD
  • zespół Aspergera
  • zaburzenia zachowania
  • zaburzenia emocjonalne
  • zaburzenia lękowe (np. fobia społeczna, mutyzm wybiórczy)
  • zaburzenia adaptacyjne (np. pójście do przedszkola/szkoły, rozwód rodziców, pojawienie się młodszego rodzeństwa)

Terapia dzieci i młodzieży z:

 • trudnościami szkolnymi i przedszkolnymi
 • trudnościami emocjonalnymi i adaptacyjnymi
 • trudnościami społecznymi
 • ADHD
 • zaburzeniami zachowania
 • zespołem Aspergera
 • zaburzeniami lękowymi
 • depresją
 • problemem moczenia nocnego
 • zaburzeniami odżywiania
 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci młodszych (3-6 lat)
 • zajęcia socjoterapeutyczne (po zebraniu grupy)

** terapia dzieci z postawioną już diagnozą (posiadających opinie/orzeczenie)

Dla rodziców i opiekunów:

 • konsultacje i wsparcie w procesie wychowawczym
 • zajęcia szkoleniowo-warsztatowe

Diagnoza i terapia neurorozwojowa dziecka metodami MNRI®

 • Terapia Neurotaktylna
 • Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów

Cennik

Konsultacja psychologiczna (omówienie aktualnych trudności dziecka i rodziny, udzielenie porady psychologicznej) od 100 zł
Konsultacja diagnostyczna (wywiad rozwojowy dziecka, omówienie aktualnych trudności dziecka i rodziny, ew. badanie kwestionariuszowe) 110 – 150 zł
Badanie poziomu intelektualnego dzieci 6 – 15 lat – testem WISC – R 180 zł
Diagnoza ryzyka dysleksji u ucznia kl I + plan pracy z dzieckiem 80 zł
Badanie lateralizacji 50 zł
Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży 80 zł
Przygotowanie planu pracy z dzieckiem po wcześniejszej diagnozie 60 zł
Wypisanie opinii 30 zł
Diagnoza neurosensomotoryczna metodą MNRI® 110 zł
Terapia metodą MNRI® 70 zł
Diagnoza psychologiczna rozwoju małego dziecka 3 – 6 lat – testem IDS 220 zł
Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5-o i 6-o letnich – PAKIET (test psychologiczny + badanie lateralizacji + badanie pedagogiczne + ocena ryzyka dysleksji – 2-3 spotkań) 350 zł
Diagnoza rozwojowa dziecka 3 – 6 lat – PAKIET (diagnoza neurosensomotoryczna + diagnoza psychologiczna – 2-3 spotkania) 300 zł
Badanie przyczyn trudności szkolnych 7-9 lat – PAKIET (badanie inteligencji + diagnoza neurosensomotoryczna – 2 spotkania) 270 zł
Badanie przyczyn trudności szkolnych 10-12 lat – PAKIET (badanie inteligencji + diagnoza neurosensomotoryczna + badanie pedagogiczne – 2-3 spotkania) 330 zł
Ocena stanu psychicznego (w zależności od potrzeby: badanie osobowości, badanie w kierunku depresji, badanie zaburzeń lękowych, określenie sposobu radzenie sobie z emocjami i w sytuacjach trudnych, 1-2 spotkania) 150 – 220 zł
Obserwacja dziecka w przedszkolu (Kęty i okolice) 120 – 150zł
Diagnoza systemu rodzinnego (przy trudnościach wychowawczych, 2- 3 spotkania) 220 – 320zł
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, aby strona zapisywała cookies na Twoim komputerze, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem, wyłącz komunikat.